New Product Arrival

宇治抹茶奶茶 Uji Matcha Milk Tea

Shop now

Matcha Cocoa

抹茶阻糖可可

Shop now

女士專屬配方!

洛神花+蔓越莓+5大益生菌菌株

Shop now

African Mango Fat Flusher Jelly

非洲芒果種子®控脂果凍

Shop now

Natural Detox Jelly

《80蔬果酵素果凍》

Shop now

New product arrival

活腸亮肌蜜桃汁 Peach Detox Glow

Shop now

About Me

Naked Blend 新口味!

Learn More

新產品 New Product Alert!

LEARN MORE

Supplements 營養補充品


blog

吸引力法則 ——— 如何將願望「升呢」?

吸引力法則 ——— 如何將願望「升呢」? 上次講咗第一至三步,唔知大家有冇開始嘗試及研究吓呢?如果已經開始咗一至兩個星期,可能事情已經慢慢開始發生,你會開始感到它奇妙之處。   今次會講吓,如何更加精準地向宇宙說出自己所想。   上次講過要將自己所想用對的說話說出來。今次我就會叫大家將自己所想的「圖像化」。意思是你要先假設自己已經得到你想要的東西,然後想像當刻的滿足感。你要幻想自己處於那...

吸引力法則 🧲

  吸引力法則 🧲   好多年前,我成日同我身邊嘅朋友講,我發現咗「只要你諗就會有㗎啦!」。大家都以為我傻傻地,但係當時我真係喺工作上經歷到呢樣野。例如,我好鍾意一個燕麥嘅品牌,嗰陣時成日都諗如果有機會可以同佢地合作就好啦。但係呢啲品牌合作,唔係話你想佢搵你就搵你㗎嘛。嗰時只係好輕鬆地去想像,但竟然係兩三個星期之後,佢主動過嚟搵我合作!呢類型嘅「巧合」,其實真係發生咗好多次。但係當時我都...

OMG的生酮副作用+解決方案

上回講到生酮有咩“副作用”,例如:便秘、生酮口氣、酮疹、甩頭髮、酮流感(頭暈、疲倦)、情緒改變。 放心,你未必會經歷晒。但我覺得你開始前要先了解,同埋睇吓我以下的建議,應該可減少發生的機會。 副作用問題及建議解決方案: 便秘 - 食返多啲菜,最好每次都食唔同的菜,然後要加足夠的油和蘋果醋。亦可以食選擇多點進食 chia seed pudding(即chia seed 加植物奶...

Subscribe to our newsletter

Promotions, new products and sales. Directly to your inbox.